Allsang (Singalong) at the border

Allsang singalonger en nysatsning fra Grensearena as som jeg er blitt leid inn for å utvikle. Allsang appen skal engasjere publikum hjemme og veilede publikum under besøket. Appen er en hybrid app som gjorde at utviklingstiden ble drastisk kortere en en navtive app. Eddystone beacons og pushnotifikasjoner er implemetert, men foreløpig ikke tatt i bruk. Det er en tett integrasjon mellom appen, WordPress og sosiale medier.